دریافت توکن - وب سرویس Rest

جهت دریافت توکن موارد زیر را به دقت پر کنید.


توضیحات :


  • موارد ستاره دار (*) الزامی می باشد
  • کلید اول، کلید دوم، کلید امضاء، کد پذیرنده و کد پایانه قبلا از طریق اس ام اس ارسال شده است
  • مبلغ باید به صورت عددی و بدون هیچ جداکننده ای باشد
  • تاریخ باید با فرمت 'yyyy/MM/dd' ارسال شود. نمونه صحیح به صورت 1398/12/29 می باشد
  • شناسه پرداخت رشته ای صرفا عددی و با حداکثر طول 50 کاراکتر می باشد