تایید پرداخت - وب سرویس Soap

جهت تایید پرداخت موارد زیر را به دقت پر کنید.


توضیحات :


  • موارد ستاره دار (*) الزامی می باشد
  • از کلید اول به عنوان نام کاربری استفاده شود
  • از کلید دوم به عنوان رمزعبور استفاده شود
  • کلید اول، کلید دوم، کد پذیرنده و کد پایانه قبلا از طریق اس ام اس ارسال شده است

نتیجه :