افزونه ها ، ماژول ها و نمونه کد های درگاه پرداخت سیزپی

درگاه پرداخت سیزپی در راستای سهولت و سرعت ارائه خدمات پرداخت ماژول ها و افزونه های مورد نیاز شما توسعه دهندگان عزیز را آماده و در اختیارتان قرار داده است.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام »

افزونه ها

افزونه درگاه پرداخت سیزپی – فریر VirtualFreer
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – اوپن کارت OpenCart
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – whmcs
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – GravityForms
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – contactform7
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – drupal
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – edd
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – LearnPress
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – quform
افزونه درگاه پرداخت سیزپی – J2Store

نمونه کدها

مستندات


© 1399 - سیزپی
نسخه : 1.006.990428